18 Eylül 2020 Cuma

Başlık

 

  zinde zihinler farkındalığın telkinlerini suya bıraksa

  buza uzansa sırtım

 ziyadesiyle  

kristal süsler

protonlar elektronların bağcıklarını bağlasa

bir tortuyu kazısa

saysa ay sanıp

satmasın beni pencereden 

ne var yani istediysem bir kaldırım çiçeği

  

13 Eylül 2020 Pazar

Milat Dil İster

 
anlam iskelemde karmançorman ayaklarla tinlerimizin izlediği

periyodik kilitler 

bana hep

daha nüshası oynanmış bir bildirge gibi görünür

 hitabem iltihaplıyken de

 patikam kat sayımda saldı

 şaşkın afitaplar

karşılaştığım retinalarda oynarken kozlarını

zihnimin buğusu

argümanlarla meta kaybında zihni bulandıran karışımları buzlar kutbumda

 kıtaları 

birleştirmek istersem en uc noktalardan başlarım

 

 


 

 

 

 

12 Eylül 2020 Cumartesi

Bir Uyum

 

 köpükler üzerine ne diyordum

 


In a search for the words I filled page after page
Still not sure what to say

The knot in my chest is not in my chest
It's just a trick of the brain
 

Kum Kuru


tülü tülle kapatan yağmurun isteklerini

hazırlarken zihnimde

  boşa döner tonlamalar

keza bu dil

o ayazın göz kırpışlarıdır

anlam iskelemde karmançorman ayaklarla tinlerimizin izlediği

 dizginlediğimiz girdaplar

zigzaklar çizerken

damarlarımda gezinen bilir sesi 

omuzlarımdaki uyakla birleştirdiğimde

 kendimi tekrar etmek istemem

 italik tümseklerin davetiyle

 anlaşıldığımı düşünmüştüm 

10 Eylül 2020 Perşembe

Fazlasıyla

 

 pascal üçgenlerimde 

karelenmiş  

yakama yaka makasım

takama masal anlatan da kara saplıyken

 orada orionlar tümü tümler

 benim nüshalarım bir kronolojidir

avcunda
8 Eylül 2020 Salı

Labirentin Kuşatanı


periyodik kilitler bana hep

daha nüshası oynanmış bir bildirge gibi görünürken

 vicdan ortaklıkların nacizane fikirleri ve kitleli cezalar

argümanlarla meta kaybında zihni bulandıran karışımları buzlar


müjdem

 bileşenlerinden ayrılmaktayken

hayır bardak istemiyorum

: )7 Eylül 2020 Pazartesi

Tokmak

 

hitabem iltihap

 patikam kat sayımda sal

 koordinatlı bir hava

eğimli bir mızrak

çizmeme sarılmış sarmaşıklar

suyun üstü berbat

 her savaşta bir sur daha savunduğum halklardan

her gece güzel hayaller kuruyorsan 

kurma

korsan !


i see the skyline in your eye
atop black blue and white
voice shaking like candlelight
i said I loved you in a past life
as your lips found mine
chest too tight for words to work right
in july a line was drawn
tonight it’s being danced upon
flames of past lives tickling the sky
a heart my heart can’t see beyond
it’s torture until the feeling’s gone
not this time
i keep this flash drive at all times
upload my mind the day I die
i'll keep a place for you inside
concern turns into a smile
just promise me you’ll stay alive awhile
at least for the sunrise
in july a line was drawn
tonight it’s being danced upon
flames of past lives tickling the sky
a heart my heart can’t see beyond
it’s torture until the feeling’s gone
not this time
bright white blind
crawling confusion
to a quarter way through
life can take a lifetime to get used to
fewer questions arise
when I’m with you

5 Eylül 2020 Cumartesi

Tuk


ezberim bozuluyor 
bana bakan yansıma diye
 
kaplama kire & dilden sıva
 
üsten aşağı 
as tırnak
 
çaykovski bulandırır suyumu

huyumdan ziyade
omuzlarınız
4 Eylül 2020 Cuma

Genç


bilinç altın nehirlerde
gümüşleri yıkadığında

ısırıldığında tan vakti tamın ortasında

o an 
yakalarındaki takas
bir intikale dönüştüğünde

gölgeye

sövmeye ne lüzum var3 Eylül 2020 Perşembe

Neye Bozuktevazum
 uslu omuzlarımda
yutkunur geceyi

sarıya çalan çalgılarında
fallarım mı
un ufak

2 Eylül 2020 Çarşamba

Hiç Yanmaz


teknem megaronlu
haritam ezber rakamları
belin soğuk nemden
sarmışım gümüş tekerleğin ortasından

çalmışsın bileklerinden omuzlarıma bir fırtına1 Eylül 2020 Salı

Taşırken


koyuluk al sarılığın
konumunda soğur cam
lavken az ses

koleksiyoncunum
en bahsi geçmiş

sanki bilmiş 
üstünkörü bahsetmişliğim

kayda değer
belinin 
asmasından
bir şarap